PIN kodea gogoratu

Eremua bete behar duzu. Kide kode ez zuzena
Eremua bete behar duzu. NAN/AIZ/IFK formatu ez zuzena.
Eremua bete behar duzu. Jaiotze data formatu ez zuzena.